Studie av «torpedoer»

Peder Nørbech har ledet en studie som sammenlikner en gruppe kriminelle pengeinnkrevere («torpedoer») med to andre kriminielle grupper og finner at torpedoene hadde flere men dårligere menneskelige svar, mer avvikende tankeprosess og mer aggressive og traumatisk pregede Rorschach-svar enn de to andre gruppene.

Identification with a violent and sadistic aggressor: A Rorschach study of criminal debt collectors. Nørbech, Grønnerød & Hartmann (2015).

Legg igjen en kommentar