Temaseminar våren 2022

Den norske Rorschach-forening arrangerer: Temaseminar om prediktiv prosessering

Dato16. juni 2022
Tid13.15 – 16.00
StedPsykologisk institutt, UiO, seminarrom 4
Forskningsveien 3A, Harald Schjeldrups hus, inngang 2
https://goo.gl/maps/6DPBHudY8CkyuzEZ6
Zoom(Arrangementet er gjennomført)

Prediktiv prosessering er en modell for persepsjon som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Modellen er basert på evolusjonsmekanismer, og fremmer et perspektiv om at hjernen først og fremst forsøker å predikere omgivelsene, og dermed også er mer aktiv i å forme hva og hvordan vi oppfatter virkeligheten og reagerer på den. Hvilken relevans kan dette ha for å forstå svarprosessen i Rorschach-metoden?

Vi tar et gjensyn med Gregory J. Meyers videopresentasjon fra høstens jubileumsseminar, og vi har to innbudte gjester. Vi håper å få til en god faglig diskusjon om betydningen av denne modellen for forståelsen av Rorschach-metoden. Se et utvalg referanser nedenfor dersom du ønsker å lese deg opp på temaet. Wiese og Metzinger (2017) og Hohwy (2016) gir gode innføringer. Malin Holm vil snakke om Barrets (2016) begrep constructed emotion.

Program

13.15Velkommen Cato Grønnerød og Harald Janson
13.20Views on Perception Video fra Gregory J. Meyer
13.50Prediktiv prosessering Samtale/video med Lennart Högman
14.20Pause
14.40Constructed Emotion Presentasjon av Malin Holm
15.05Felles diskusjon: prediktiv prosessering og Rorschach-metoden
16.00Avslutning

Arrangementskomiteen:

Mona Bors Birkeland
Ole-Sigurd Godager
Harald Janson
Cato Grønnerød

Den norske Rorschach-forening
https://rorschach.no

Referanser

Barrett, L. F. (2016). The theory of constructed emotion: An active inference account of interoception and categorization. Social Cognitive and Affective Neuroscience, nsw154. https://doi.org/10.1093/scan/nsw154

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181–204. https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477

Clark, A. (2015). Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind. Oxford University Press. https://books.google.no/books?id=TnqECgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=auwj1nG4IM&dq=clark%20surfing%20uncertainty&lr&hl=no&pg=PP1#v=onepage&q=clark%20surfing%20uncertainty&f=false

Clark, A. (2018). A nice surprise? Predictive processing and the active pursuit of novelty. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 17(3), 521–534. https://doi.org/10.1007/s11097-017-9525-z

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. https://doi.org/10.1038/nrn2787

Friston, K. (2013). Life as we know it. Journal of The Royal Society Interface, 10(86), 20130475. https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0475

Friston, K., Adams, R. A., Perrinet, L., & Breakspear, M. (2012). Perceptions as Hypotheses: Saccades as Experiments. Frontiers in Psychology, 3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00151

Hohwy, J. (2016). The Self-Evidencing Brain. Noûs, 50(2), 259–285. https://doi.org/10.1111/nous.12062

Hutchinson, J. B., & Barrett, L. F. (2019). The Power of Predictions: An Emerging Paradigm for Psychological Research. Current Directions in Psychological Science, 28(3), 280–291. https://doi.org/10.1177/0963721419831992

Kilner, J. M., Friston, K. J., & Frith, C. D. (2007). Predictive coding: An account of the mirror neuron system. Cognitive Processing, 8(3), 159–166. https://doi.org/10.1007/s10339-007-0170-2

Nave, K., Deane, G., Miller, M., & Clark, A. (2020). Wilding the predictive brain. WIREs Cognitive Science, 11(6). https://doi.org/10.1002/wcs.1542

Wiese, W., & Metzinger, T. K. (2017). Vanilla PP for Philosophers: A Primer on Predictive Processing. I T. K. Metzinger & W. Wiese (Red.), Philosophy and Predictive Processing (s. 1–18). MIND Group. http://dx.doi.org/10.15502/9783958573024