RN-Rorschach

RN-Rorschach ble publisert i 2003 som et forenklet alternativ til The Comprehensive System som da var dominerende. Systemet ble brukt i undervisning på Universitetene i Norge som en introduksjon til Rorschach-metoden både som kvantativ og kvalitativ metode. Skåringsprogrammet RNR-Program fulgte med og tilbød enkel skåring og sammenregning av resultater.

Forfatterne gikk i 2012 over til R-PAS fordi systemet var forholdsvis likt RN-Rorschach, og det i utgangspunktet ikke er en god situasjon med flere konkurrerende systemer.

«Innføring i Rorschach-metodikk» kan fremdeles kjøpes fra Cappelen Damm.