Andre foreninger

International Society of the Rorschach and Projective Methods

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning

Dansk Rorschach Selskab

Finnish Rorschach Society

CS International Rorschach Association

Foreninger verden over

Society for Personality Assessment

Seminarer i Norden til medlemspris

De nordiske Rorschach-foreningene samarbeider om å annonsere seminarer og workshops i de ulike landene. NoRoF-meldemmer kan i de fleste tilfeller få medlemspris ved påmelding, ta kontakt med arrangør for å få mer informasjon.