Norsk R-PAS-gruppe

Norsk R-PAS-gruppe består av interesserte forskere og klinikere som ønsker å lære og videreutvikle kunnska og ferdigheter i bruk av Rorschach-metoden med R-PAS-systemet. Vi møtes 4-6 ganger i året for å legge fram og diskutere kasus og annet materiale.

Gruppen har vært aktiv i å innføre R-PAS i Norge siden 2012. Medlemmene har oversatt intruksjonsmateriale til norsk og tre medlemmer har til nå blitt sertifiserte administratorer for normdatainnsamling i R-PAS.

Møter våren 2020

Vi møtes på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, innkalling sendes i forkant til registrerte deltakere.

  • Tirsdag 14. januar 13.00-16.00, Sem.rom 2
  • Torsdag 5. mars 09.00-12.00, V4-17 (avlyst pga. koronasituasjonen)
  • Onsdag 10. juni 13.00-1600, V4-17
    • Fra kl. 17: vi går ut og spiser middag (forbehold om koronasituasjonen)

Sertifiserte administratorer for normdata

  • Cato Grønnerød
  • Harald Janson
  • Mona Bors Birkeland