CS: The Comprehensive System

The Comprehensive System (CS) ble lansert i 1974 som et felles system basert på de daværende skåringssystemene (Beck, Klopfer, Poitrowski og Rapaport/Schafer). Tredje og siste utgave av systemet ble utgitt i 2005 (APA-referanse), sentrale personer i Rorschach Research Council begynte deretter å utvikle R-PAS.

I Norge har Gudrun Håan og Kari Troland vært sentrale i å spre CS gjennom sine kurs i Norsk psykologforening og ulike seminarer og veiledninger.

Mange Rorschach-foreninger har gått over til R-PAS, men den danske og finske foreningen holder fast på CS, sammen med sterke miljøer i Frankrike og Japan.

Mer informasjon:

CSIRA / ARISI : CS International Rorschach Association