Temaseminar våren 2024

Den norske Rorschach-forening arrangerer: Temaseminar om traumer og dissosiasjon

Dato22. april 2024
Tid13.15 – 16.00
StedPsykologisk institutt, UiO, seminarrom 2
Forskningsveien 3A, Harald Schjeldrups hus, inngang 2
Zoomhttps://uio.zoom.us/j/7470620758?pwd=SnJEdzIvQ2tYZHhZTG05UWZEWE9DUT09
Vi serverer frukt

Program

13.15Velkommen Cato Grønnerød og Harald Janson
13.20Rorschach-resultater før behandling predikerer forskjeller i langtidsutfall etter terapi for traumatiserte flyktninger. Hvordan kan dette forstås? Presentasjon av Marianne Opaas
Forskning har vist at flyktninger har utbytte av psykoterapi, men at det er store individuelle forskjeller, og at mange beholder et høyt symptomnivå etter endt behandling. Man vet lite om hva som predikerer disse forskjellene. I den generelle psykoterapiforskningen har det vist seg å være få faktorer som predikerer endring i terapi. Så snart terapien begynner, er det mange sider ved terapeut og pasient, samspillet mellom dem, og ytre faktorer som påvirker hvordan det går. En naturalistisk langtidsstudie av traumatiserte flyktninger før, under og etter terapi, har pågått ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i over 10 år. Her har det vist seg at resultater fra Rorschach, kartlagt ved behandlingsstart, predikerer flyktningers forløp ved senere tidspunkt i studien.
14.05Pause
14.20Rorschach og dissosiasjon Presentasjon av Harald Janson
Alvorlig dissosiasjon, også sett som strukturell dissosiasjon av personligheten, er utfordrende å vurdere og behandle. Rorschach-metoden kan bidra ved multimetode-vurdering av dissosiasjon – fordi den gir anledning til å observere svarprosessen, kan bidra til å forstå kvaliteten i vansker med persepsjon og tenkning, og fordi både styrker og sårbarheter typiske for dissosiasjon ofte kommer til uttrykk i svarene. Innlegget bruker deler av et dagsseminar Rorschach Summer Seminars i 2019 hvor jeg sammenfattet funnene om Rorschach-metoden og alvorlig dissosiasjon til da og illustrerte ved et
klinisk eksempel.
15.05Felles diskusjon: traumer og dissosiasjon i Rorschach-metoden
16.00Avslutning

Arrangementskomiteen:

Mona Bors Birkeland
Harald Janson
Cato Grønnerød

Den norske Rorschach-forening
https://rorschach.no

Referanser

Barrett, L. F. (2016). The theory of constructed emotion: An active inference account of interoception and categorization. Social Cognitive and Affective Neuroscience, nsw154. https://doi.org/10.1093/scan/nsw154

Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181–204. https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477

Clark, A. (2015). Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind. Oxford University Press. https://books.google.no/books?id=TnqECgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=auwj1nG4IM&dq=clark%20surfing%20uncertainty&lr&hl=no&pg=PP1#v=onepage&q=clark%20surfing%20uncertainty&f=false

Clark, A. (2018). A nice surprise? Predictive processing and the active pursuit of novelty. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 17(3), 521–534. https://doi.org/10.1007/s11097-017-9525-z

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. https://doi.org/10.1038/nrn2787

Friston, K. (2013). Life as we know it. Journal of The Royal Society Interface, 10(86), 20130475. https://doi.org/10.1098/rsif.2013.0475

Friston, K., Adams, R. A., Perrinet, L., & Breakspear, M. (2012). Perceptions as Hypotheses: Saccades as Experiments. Frontiers in Psychology, 3. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00151

Hohwy, J. (2016). The Self-Evidencing Brain. Noûs, 50(2), 259–285. https://doi.org/10.1111/nous.12062

Hutchinson, J. B., & Barrett, L. F. (2019). The Power of Predictions: An Emerging Paradigm for Psychological Research. Current Directions in Psychological Science, 28(3), 280–291. https://doi.org/10.1177/0963721419831992

Kilner, J. M., Friston, K. J., & Frith, C. D. (2007). Predictive coding: An account of the mirror neuron system. Cognitive Processing, 8(3), 159–166. https://doi.org/10.1007/s10339-007-0170-2

Nave, K., Deane, G., Miller, M., & Clark, A. (2020). Wilding the predictive brain. WIREs Cognitive Science, 11(6). https://doi.org/10.1002/wcs.1542

Wiese, W., & Metzinger, T. K. (2017). Vanilla PP for Philosophers: A Primer on Predictive Processing. I T. K. Metzinger & W. Wiese (Red.), Philosophy and Predictive Processing (s. 1–18). MIND Group. http://dx.doi.org/10.15502/9783958573024