Om Den norske Rorschach-forening

Den norske Rorschach-forening ble dannet 2012. Foreningen har som formål å fremme bruk av, forskning på, opplysning om og samarbeid i forbindelse med Rorschach-metoden i Norge. Foreningen skal være en brobygger mellom ulike Rorschach-tradisjoner og ikke binde seg til enkelte systemer eller retninger.

Foreningen har et styre med fem medlemmer og avholder generalforsamling en gang i året. Psykologer og studenter ved profesjonsstudiene kan søke om medlemskap, noe som for tiden gratis (dette kan endres i framtiden).

StyreKonstituert 20.01.2020
LederCato Grønnerød
NestlederHarald Janson
KassererOle Sigurd Godager
MedlemSissel Håland
MedlemMona Bors Birkeland

E-post
norof @ rorschach.no

Post
Den norske Rorschach-forening
c/o Cato Grønnerød
Boks 1094 Blindern
0317 Oslo

Organisasjonsnummer
998 521 335

Enhetsregisteret

Vedtekter

Protokoller
Regnskap og styreprotokoller kan fås på forespørsel