Arkiv

Historie er viktig, og her finner du noen biter fra nær norsk Rorschach-historie på nettet.

R-PAS-seminaret 2011
I 2011 hadde vi besøk av Greg Meyer og Joni Mihura til et tredagers seminar om R-PAS, som på den tiden var i siste fase før publisering.
Rorschach-seminaret UiO
I perioden 2007-2009 gjennomførte vi jevnlige seminarer for Rorschach-interesserte kolleger, med basis i det som da var Oslo-gruppen. Seminaret var en forløper for R-PAS-seminaret som startet i 2011.
RNR-Program
RNR-Program ble utviklet og solgt av Grønnerød Psykomatikk for å kunne skåre og beregne resultater i RN-Rorschach. Skåringssystemet RN-Rorschach ble presentert i 2006 i boken «innføring i Rorschach-metodikk» forfattet av Hartmann, Grønnerød, Krog, Vanem og Høstmark-Nielsen. Ved publiseringen av R-PAS ble systemet offisielt lagt ned og forfatterne gikk over til å anbefale R-PAS.