Simulering i Rorschach

Ellen og Terje Hartmann viser at pasienter ikke greier å simulere «normale» på Rorschach-metoden, selv etter å ha blitt instruert om hvordan de bør svare. Dreimot klarte de å simulere på MMPI, men L-skalaen var forhøyet.

The Impact of Exposure to Internet-Based Information About the Rorschach and the MMPI–2 on Psychiatric Outpatients’ Ability to Simulate Mentally Healthy Test Performance. Hartmann & Hartmann (2014)

Legg igjen en kommentar