Simulering i Rorschach II

Peder Nørbechs artikkel følger opp temaet fra den forrige simuleringsartikkelen og finner mange av de samme resultatene. Innsatte greier ikke å framstille seg som «normale», selv om validitet i testene blir noe svekket.

Incarcerated Violent Offenders’ Ability to Avoid Revealing Their Potential for Violence on the Rorschach and the MMPI–2. Nørbech, Fodstad, Kuisma, Berge Lund & Hartmann (2016).

Legg igjen en kommentar