B. F. Skinners Rorschach-protokoll

Cato Grønnerød, Geir Overskeid og Ellen Hartmann har tolket B. F. Skinners Rorschach-protokoll som Geir har funnet i et arkiv i USA. Overrasket over Skinner? Les mer om hans interesser og personlighet!

Under Skinner’s skin – Gauging a behaviorist from his Rorschach protocol. Grønnerød, Overskeid & Hartmann (2012).

Første artikkel om hans personlighet beskrevet i Big Five-teorien av Geir Overskeid, Cato Grønnerød og Dean Simonton finner du her: http://doi.org/hrg.