Joni L. Mihura og Gregory J. Meyer i Helsinki 8. og 9. desember 2023

Høstseminaret i Den finske Rorschach-forening byr på R-PAS-oppdateringer fra Joni L. Mihura og Gregory J. Meyer, to av opphavspersonene for R-PAS-systemet. Medlemmer av Den norske Rorschach-forening får rabatt.