CS-R og Supplementary Scales Workshop

Den finske Rorschach-foreningen arrangerer en todagers fysisk workshop i juni 2023 i Helsinki med Patrick Fontan, og tre ettermiddager på nett i november 2023 med Jason Smith. Alle sesjoner avholdes på engelsk. Se brosjyre for mer informasjon.