R-PAS: Rorschach Performance Assessment System

Skåringssystemet R-PAS, Rorschach Personality Assessment System, ble lansert høsten 2011. Bak systemet står tidligere medlemmer av Rorschach Research Council i The Comprehensive System som avsluttet arbeidet etter at det ble klart at The Compreheinsive System ikke ville bli videreutviklet.

En ny versjon av R-PAS er på trappene med revidert skåringsystem og nye spennende funksjoner i skåringsprogrammet.

For mer informasjon om R-PAS, se http://r-pas.org.

Sentrale referanser

Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System: Administration, Coding, Interpretation, and Technical Manual. Rorschach Performance Assessment System, LLC.

Mihura, J., & Meyer, G. J. (Red.). (2017). Using the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Guilford Publications.

Meyer, G. J., & Eblin, J. J. (2012). An Overview of the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). Psychological Injury and Law, 5(2), 107–121. https://doi.org/10.1007/s12207-012-9130-y

R-PAS i Norge

I Norge har utviklerne av RN-Rorschach bestemt seg for å satse på R-PAS. Meldemmer av Den norske Rorschach-forening har dannet Norsk R-PAS-gruppe og holder løpende kontakt med R-PAS-utviklerne. Cato Grønnerød er også medlem av R-PAS Research and Development Group, en internasjonal gruppe som arbeider sammen med R-PAS for å videreutvikle systemet.