Installering og kjøring i Windows 7

Ved installering og kjøring i Vista/7 må RNR-program kjøres i kompatibilitetsmodus, eller, hvis dette ikke virker, installeres i en virtuell XP-maskin

Kompatibilitetsmodus:
  • Installer på vanlig måte.
  • Gå til programikonet i startmenyen, eventuelt i programkatalogen (C:\Programfiler\Psykomatikk\Asesta\RNR-Program) og høyreklikk med musa på RNR-Program (ev. RNRprog.exe), velg Egenskaper nederst i menyen
  • Velg fanen Kompatibilitet
  • Merk av for Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for Windows XP (Service Pack 2), og trykk OK
Virtuell XP-maskin:
  • Installer Windows XP-modus (se instruksjoner her)
  • Installer RNR-Program på vanlig måte i den virtuelle XP-maskinen
Tilbake til Psykomatikk.no
Last ned installasjonsfilen for programmet, og legg den i en midlertidig katalog. Start installasjonsfilen, og følg instruksjonene. Programmet vil bli installert til C:\Programfiler\Psykomatikk\Asesta\RNR-Program (selv om det kan velges en annen, anbefales det å beholde denne katalogen). Dersom du ønsker å kunne eksportere data til SPSS installerer du også Asesta Conversion Utility.

To ikoner vil bli lagt på skrivebodet, en for programfilen, og en for skjemasettet. Etter dette kan du slette installasjonsfilen siden den enkelt kan hentes fra nett om du skulle behøve det, og du vil da også få aller siste versjon av programmet med de siste fiksene.

Når du starter programmet første gang, blir du bedt om brukernavn, firma og registreringsnøkkel. Skriv inn registreringsnøkkelen fra boka, eller hvis du allerede har kjøpt og mottatt nøkler for fullversjon, legger du inn disse i stedet. Da behøver du ikke nøkkelen fra boka. Merk at nøkkelen fra boka, eller andre tilsendte nøkler, uansett må legges inn først for at programmet skal fungere.

Hvis bare nøkkelen fra boka registreres, vil programmet fungere som en begrenset versjon. Du vil se at en del funksjoner ikke er tilgjengelige ved at menyvalgene er grå. Hvis du senere mottar nøkler for fullversjon, velger du Registrere nøkler i Verktøy-menyen for å oppgradere til fullversjon.
Webdesign Grønnerød Psykomatikk © 2012
Alle rettigheter forbeholdes