RNR-Program 2.2

RNR-Program er et skåringsprogram for skåringssystemet RN-Rorschach, som presenteres i boka "Innføring i Rorschach-metodikk". Programmet gir mulighet for å registrere grunnleggende opplysninger om testpersonen, testopptak og skåring. Protokoller skåres etter skåringssystemet RN-Rorschach 2.0, og programmet regner ut alle variabler som presenteres i boka, pluss en del andre. RNR-Program er et tilbehør til boka, og de to er ment å brukes sammen.

Merk: RNR-Program vil kun fungere i Windows XP, eller med tilpasninger i Windows 7 slik det er beskrevet her.
RNR-Program 2.2
er nå gratis!

Registrer opplysninger om:
  • Person
  • Testsesjoner
  • Skåringer
Gjør det:
  • Raskt: mange snarveier for vanlige oppgaver
  • Effektivt: kun et minimum av registrering er nødvendig
  • Riktig: mange kontroller av skåring
Tilbake til Psykomatikk.no
Steg 1:
Last ned
 
 
Fil
 
Filtype
Installasjonsprogram (Windows)
 
Versjon
2.2.1.115
 
Størrelse
8,2 Mb
Steg 2:
Bestill nøkkel
 
 
E-post
post(a)psykomatikk.no
 
Krav
Den som bestiller må kunne dokumentere at de er godkjente psykologer eller har tilsvarende utdanning innen personlighets-vurdering.

Webdesign Grønnerød Psykomatikk © 2012
Alle rettigheter forbeholdes